WELKOM BIJ Anders.Academy

Vanuit deze Academy leveren wij onze bijdrage om met burgers, bedrijven en instellingen wezenlijke veranderingen en maatschappelijke transities te (helpen) realiseren.

Dat kan bijvoorbeeld door dialoog, inspiratie en desgewenst ondersteuning bij concrete actie. Ook bieden we (of verwijzen we naar) professionalisering op de voor deze bewegingen noodzakelijke kwaliteiten. Verder kunnen we het proces met u inzetten en begeleiden.

Zo dragen we bij aan het realiseren van maatschappelijke waarde.

Meer zicht op Maatschappelijke Waarde?

MaatschappelijkeWaarde.nl


Vanuit Anders.Academy

Maatschappelijke verandering

Wilt u in gesprek over maatschappelijke verandering, of daarop actie nemen? Wij kunnen u inspireren, ondersteunen en de weg wijzen naar zinvolle partners. Dat kan voor zowel instellingen en bedrijven als voor burgers. 
We gaan bijvoorbeeld met u na of een samenwerking met het onderwijs en andere regionale partijen uw initiatief kan versterken.

Neem contact op


Leergang Maatschappelijke Waarde

Wilt u een ontwikkeling en professionalisering inzetten richting Maatschappelijke Waarde? Dan kunt u een start maken met onze Leergang Maatschappelijke Waarde. Die biedt een oriëntatie, geeft aandacht aan het leiderschap en aan de uitvoering en inrichting. Afhankelijk van de doelgroep ligt het accent meer op leiderschap of op de uitvoering.

Download de flyer
Leergang Maatschappelijke Waarde-AA.pdf (2.02MB)
Download de flyer
Leergang Maatschappelijke Waarde-AA.pdf (2.02MB)

Lezing Maatschappelijke Waarde

Een interactieve lezing over maatschappelijke waarde of maatschappelijke verandering voor uw bedrijf, instelling, team of club? 


Neem contact op

Lezing over Transities

Een interactieve lezing over maatschappelijke transities en transities van bedrijven en instellingen voor uw bedrijf, instelling, team of club? 

Neem contact op
transities.nu


 Vanuit Partners

Masterclass Change Agent


Maak op een ondernemende manier IMPACT vanuit jouw baan of jouw bedrijf

NewBusinessLab biedt daarvoor bijvoorbeeld een Masterclass Change Agent  aan.

Masterclass

Professioneel samenwerken 


Wilt u maatschappelijke waarde realiseren in een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven/instellingenOndernemenderwijs kan u helpen met partnerkeuze en inrichting

Zodra u meerdere samenwerkingen hebt ingericht, is het van belang daar professioneel mee om te gaan. Vanuit de aanzienlijke ervaring van EXPHO bieden we daarom trainingen op het gebied van 
Accountmanagement, Relatiemanagement, en Stakeholdermanagement.


De Transition Academy


De Transition Academy biedt diepgaand inzicht in maatschappelijke veranderingsprocessen & praktische handvatten voor iedereen die bij wil dragen aan transities richting een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wereld.

Opleidingen

Rijnlandse organisatie


Wilt u verkennen wat de meerwaarde is van een meer Rijnlandse organisatie? Daarover biedt De Limes een uitgebreid aanbod van sessies en leergangen aan.


Opleidingen